Algemene Voorwaarden Cultureel Festival 2018


Podiumoptreden

Vrijdag 31 augustus / zaterdag 1 september

  • Uw aanmelding wordt in behandeling genomen nadat Stichting Cultureel Festival Baarn een compleet ingevuld inschrijfformulier heeft ontvangen.
  • De programma commissie beoordeelt en stelt het programma samen aan de hand van alle aanmeldingen.
  • Er is beperkt plek op de podia, dus inschrijving is geen garantie voor een plek in het programma. (berichtgeving uiterlijk eerste/tweede week juli)
  • Over de programmering en toekenning van podiumplaatsen wordt niet gecorrespondeerd.
  • Stichting Cultureel Festival Baarn betaalt geen vergoedingen voor optredens.
  • De duur van een optreden moet liggen tussen de 20 en 60 minuten. Dit in overleg met de programmacommissie.
  • Bij annulering van de inschrijving na 1 augustus wordt € 30,– in rekening gebracht.
  • Op de dag van uw optreden dient u zich een half uur voor aanvang te melden bij de betreffende podiumcoördinator.

 

Kunstmarkt & Welzijns- en Vrijwilligersmarkt

Zaterdag 1 september, 11.00-17.00 uur

  • Uw aanmelding wordt definitief nadat Stichting Cultureel Festival Baarn een compleet ingevuld inschrijfformulier en de betaling heeft ontvangen.
  • Betaaltermijn is 21 dagen na factuurdatum, bij te late betaling vervalt uw inschrijving.
  • Inschrijvingen na 1 augustus worden verhoogd met € 7,50 en dienen voor één week voor het festival te zijn betaald, bij te late betaling vervalt uw inschrijving.
  • Het aantal plaatsen is beperkt dus het kan voorkomen dat uw inschrijving wordt afgewezen.
  • Uiterlijk een week voorafgaand aan de markt ontvangt u een mail met informatie en plaats over de markt waar u aan deelneemt.
  • Bij annulering van de inschrijving na 1 augustus worden uw inschrijfkosten niet gerestitueerd.
  • Voor alle overige materialen (verlengsnoeren, regenzeil, decoratie enz.) dient u zelf zorgen.
  • Tussen 10.00u en 11.00u is het mogelijk om de kraam in te richten.
  • Het is niet toegestaan om voor 17.00u uw kraam op te ruimen.
  • U krijgt een overkapte marktkraam (1.2 x 4.0 m) / statafel met stoelen of tent (3.0 x 3.0 m)
Kosten Kunstmarkt & Welzijns- en Vrijwilligersmarkt
  • Inschrijfgeld voor de Kunstmarkt bedraagt € 45,- (marktkraam)
  • Inschrijfgeld voor de Welzijns- en Vrijwilligersmarkt bedraagt:

   • € 22,50 (marktkraam niet-commercieel tarief)
   • € 45,- (marktkraam commercieel tarief)
   • Inschrijfgeld voor de Welzijns- en Vrijwilligersmarkt bedraagt:

    • € 122,50 (tent 3x3m niet-commercieel tarief)
    • € 145,- (tent 3x3m commercieel tarief)

  • Kosten stroom € 15,– (let op: stroom is alleen beschikbaar op de Welzijns- en Vrijwilligersmarkt in de Pekingtuin)

 

Overig
  • De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade aan personen en/of goederen.
  • De organisatie is niet aansprakelijk voor enigerlei schade of letsel van deelnemers en bezoekers, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld aan de kant van de organisatie.
  • De organisatie is niet aansprakelijk voor schade geleden door deelnemers als gevolg van vertragingen, mechanische of elektronische storing, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmacht situatie ook.
  • Indien het festival door de organisatie of door een derde partij vroegtijdig afgelast of ingekort wordt kan de organisatie hier in geen geval aansprakelijk worden gesteld en is restitutie van het inschrijfgeld niet mogelijk.
  • Indien het festival binnen 24 uur voor aanvang moet worden afgelast vanwege weersomstandigheden vindt er geen restitutie plaats van het inschrijfgeld.
  • De organisatie behoudt het recht om deelname te weigeren zonder opgaaf van redenen.
  • Gedurende het festival worden er foto’s en video-opnames gemaakt. Deze worden gebruikt voor promotie (online, kranten, social media, reclamecampagnes) van Cultureel Festival Baarn.

 

Betaling

Na inschrijving ontvangt u een factuur. Deze dient binnen 21 dagen te worden voldaan.

IBAN: NL50RABO0108766128 t.n.v. Stichting Cultureel Festival Baarn te Baarn.

Vermeld bij de betaling het factuurnummer, de naam die u heeft gebruikt bij inschrijving en voor welk onderdeel u zich heeft ingeschreven (Kunstmarkt of W&V-markt).