logo Cultureel Festival Baarn

Inzending Baarnse Literatuurprijs open

Na het eerste lustrum van de Baarnse Literatuurprijs in 2015 gaat deze schrijfwedstrijd van het plaatselijke Cultureel Festival het zesde jaar in. Met honderden bijzonder gevarieerde inzendingen en een geïllustreerde verzamelbundel met vijf jaar winnende korte verhalen heeft dit evenement zijn plaats in het literaire landschap wel verworven. Dat kan ook gezegd worden van de deelnemers, van wie enkelen overal in het land diverse prijzen en nominaties in de wacht hebben gesleept en soms zelfs de Baarnse Literatuurprijs in hun CV hebben opgenomen. De verhalenbundel Verzonnen & gewonnen is nog verkrijgbaar via o.a. de website van het Cultureel Festival.

Inzendtermijn

Ieder jaar wordt een nieuw thema opgegeven en voor dit jaar is dat De oproep. De inzendtermijn loopt van 25 april tot 4 juli. De details over de schrijfprijs, het reglement en de wijze van inzending, staan op de website van het Cultureel Festival Baarn (www.cultureelfestival.nl). Geheel in de pas met het jaarthema zal geprobeerd worden om wederom de jongeren op te roepen deel te nemen en de uitdaging aan te gaan om hun gedachten in de bevrijdende ruimte van meer dan 140 tekens te uiten. Hiertoe zullen het Baarnsch Lyceum en het Griftland College door de organisatie bezocht worden om de oproep tot schrijven kracht bij te zetten.

De ingezonden verhalen worden anoniem en onder nummer aan de jury aangeboden, waarna in eerste instantie een lijst met twaalf genomineerde verhalen zal worden samengesteld. Deze worden per traditie in zes afleveringen in de Baarnsche Courant geplaatst zodat de lezers de winnaar van de Baarnsche Courant Publieksprijs kunnen bepalen. De jury stelt de eigen winnaars vast van de te vergeven drie prijzen in de categorieën jeugd en volwassenen. Het is opmerkelijk dat de winnaar van de publieksprijs hier soms geen deel van uitmaakt. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens het Cultureel Festival op zaterdagochtend 3 september in de Trouwzaal van het gemeentehuis.

Ondersteuning

De Baarnse Literatuurprijs wordt door een aantal instanties ondersteund, zoals de gemeente Baarn, Bibliotheken Eemland en particuliere bedrijven en personen. Daarnaast biedt Hamelinck koffie met gebak aan voor genomineerden en bezoekers, die vaak van ver moeten komen. Brassen op de Brink verzorgt de jaarlijkse lunch voor de juryleden, die zich evenals alle andere medewerkers van het Cultureel Festival geheel belangeloos inzetten. Een overzicht van de ondersteuners wordt gegeven op de posters die binnenkort in Baarn zullen worden opgehangen en op de website van het Cultureel Festival. Baarnaars in het bijzonder worden hiermee opgeroepen om de tijd te nemen voor hun eigen gedachten en deze in persoonlijk proza in te sturen.

Zoals meestal met grootschalige en gratis toegankelijke evenementen is er voortdurend behoefte aan financiële ondersteuning en hulp bij de organisatie en vooral bij de uitvoering. Het Cultureel Festival hoopt dat de lezer dit welwillend opvat als De oproep van het seizoen.

Volg ons op social media:
schrijvenonline

Sponsors Baarnse Literatuurprijs

De Baarnse Literatuurprijs is een initiatief van Stichting Cultureel Festival Baarn.

Nieuwsberichten

Baarnse Literatuurprijs weer van start

Vanaf maandag 24 april staat de website van het Cultureel Festival Baarn weer open voor de jaarlijkse ontvangst van korte verhalen die meedingen naar de Baarnse Literatuurprijs. Deze schrijfwedstrijd, in 2011 begonnen, wordt dus voor de zevende keer gehouden en kan zich verheugen in een groeiende en landelijke belangstelling.

Lees meer...

Baarnse Literatuurprijs 2017


Wil jij dit jaar De Baarnse Literatuurprijs winnen? Schrijf een kort verhaal (850 woorden) met als thema 'De ontmoeting'. Inzenden kan van 24 april tot en met 7 juli 2017.

Lees meer...

Oudere berichten >>