logo Cultureel Festival Baarn

Vrijdag 6 & zaterdag 7 september 2019

Archieven

Lyvore

We ontmoeten u graag

Bijvoorbeeld in onze dagcentra, waar u naast gezelligheid en aanspraak altijd mogelijkheden vindt voor beweging, muziek of andere activiteiten. Maar ook in uw eigen woning, of in uw kamer, studio of appartement op een van onze locaties willen we u graag ontmoeten en staan we voor u klaar. Om zorg, begeleiding en ondersteuning te bieden. Maar vooral omdat we benieuwd zijn naar het antwoord op die ene vraag: Hoe gaat het met u vandaag?
www.lyvore.nl

<< Terug naar het overzicht

Het SportPakhuis

Het SportPakhuis is een gezellige, klein-schalige en laagdrempelige sportclub in Baarn. Wij zijn er voor jou. En dat merk je in onze sportaanpak. Bij het SportPakhuis sport je namelijk standaard in kleine groepen en is er dus veel aandacht voor jou. Wij kennen onze sporters en samen met jou zorgen wij er voor dat jouw sportdoel gehaald wordt.
www.hetsportpakhuis.nl

Boogh Activiteiten Baarn

Boogh Activiteiten Baarn

Boogh biedt begeleiding, behandeling, training en re-integratie aan mensen met hersenletsel, een lichamelijke beperking of chronische ziekte in Midden-Nederland. Wij begeleiden bijvoorbeeld mensen in onze centra in de vorm van dagbesteding. Daarnaast begeleiden we mensen naar vrijwilligerswerk of betaald werk. We bieden ook trainingen en behandeling aan.

Onze medewerkers
Onze medewerkers zijn professionals met specialistische kennis van hersenletsel. Hersenletsel is er in vele soorten en maten. De begeleiding en behandeling van mensen met hersenletsel vraagt dus gedegen kennis van dit soort letsel. Onze medewerkers hebben deze kennis. Bijscholing en educatie maken vast onderdeel uit van hun werk.

Onze werkwijze
We stellen samen met u een passend programma op maat samen. Bij het samenstellen wordt rekening gehouden met uw wensen, mogelijkheden en persoonlijke doelen. Alles is erop gericht om u zo goed mogelijk te laten meedoen in de samenleving. Onze medewerkers ondersteunen en stimuleren u hierbij om zoveel mogelijk eigen regie te voeren.

Betrokken, betrouwbaar, creatief, deskundig en ondernemend zijn onze kernwaarden. Dat geldt voor ons werk met onze cliënten en voor de samenwerking met collega's.
www.boogh.nl

ComfortAdvies

ComfortAdvies

ComfortAdvies levertn speciale telefoons en computers voor senioren en plaatsen wandbeugels, drempelhulpen etc.
Voor meer informatie ga naar de website:
www.comfortadvies.nl

Welzijn Baarn

Welzijn Baarn

Het doel van Welzijn Baarn is simpel; het bevorderen van welzijn voor alle inwoners van de gemeente Baarn. Aan het bevorderen van uw welzijn, kunt u zelf het meeste invloed op uitoefenen. Welzijn Baarn richt zich dan ook op het ontplooien en versterken van de kracht van de burgers, jong en oud. Dit doen wij door ondersteuning te bieden aan initiatieven en netwerken, verbindingen te leggen tussen mensen en organisaties en een klimaat te bevorderen waarin de kracht van burgers het meest tot haar recht komt.
Het team Advies en Ondersteuning levert een directe bijdragen aan de doelstelling: ‘meedoen mogelijk maken’ en is hiermee een belangrijke taak binnen onze organisatie. Bij Welzijn Baarn wordt deze functie ingevuld door de ouderenadviseur, de mantelzorgconsulent, het steunpunt voor Maatschappelijke ondersteuning, de coördinator Buurtbemiddeling, sociaal werkers en de jongerencoach. Zij werken hierbij samen met onder andere: Vluchtelingenwerk, Ketenzorg Dementie, SAM2, Lokaal Team, Juridisch loket, ouderenbonden, de voedselbank, creditbank en diverse cliëntenraden. Het team participeert in het Pit-Baarn.
Het team Samenleven en Participatie probeert ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen kunnen deelnemen aan de maatschappij en dit kunnen blijven doen. Hiervoor kunt u gebruik maken van bijvoorbeeld het seniorenvervoer, maaltijdenvoorzieningen en de hulpdienst, projecten aan op gebied van Sociaal Isolement/vereenzaming en het ondersteunen aan bewoners en vrijwilligers. Dit team bestaat uit: coördinator dienstverlening, ambulant jongerenwerker, vrijwilligers consulent, vrijwilliger & stage coördinator, wijkwerker en projectmedewerker.
De accommodaties van Welzijn Baarn zijn voor veel mensen ook een startpunt naar hun zoektocht naar informatie. Gebruik makend van de brede kennis van de sociale kaart van Baarn kunnen de medewerkers de gevraagde informatie veelal verschaffen of gericht doorverwijzen naar de juiste instantie.
www.WelzijnBaarn.nl

Volg ons op social media:

Sponsors


Vrienden van het festival