Het NIVON Natuurvriendenhuis Koos Vorrink in het bos bij Lage Vuursche is een van de 13 natuurvriendenhuizen in Nederland. Het is een "zelf-zorg-hotel" en groepsaccommodatie voor individuele bezoekers, families en groepen. Groepen, zoals scholen en orkesten, organiseren hier hun verblijf en activiteiten zoals schoolweken, cursussen en wandeltochten. De cursussen staan open voor iedereen.
Het huis is het hele jaar open en wordt geheel beheerd door vrijwilligers.
www.nivon.nl