PCOB is een organisatie, die samen met de KBO de belangen van ouderen landelijk en plaatselijk mede probeert te behartigen.
In Baarn worden 9 bijeenkomsten per jaar georganiseerd. Thema's o.a. voorlichting, geschiedenis, algemeen maatschappelijke zaken, reisverhalen etc. Tevens wordt via de Seniorenraad meegedacht en gepraat over het ouderenbeleid in onze gemeente.