Reglement Baarnse Literatuurprijs 2017

Inzendingen:

1. De inzendingen moeten in het Nederlands geschreven zijn.
2. Iedere deelnemer mag hoogstens één verhaal insturen. Dit mag niet langer zijn dan 850 woorden.
3. De inzending moet per e-mail als Worddocument worden ingeleverd via website cultureelfestival.nl. Bij uitzondering kan dit een handgeschreven document zijn, zonder doorhalingen, of op A4-papier getypt (of als computerprint).
4. Bij de inzending moet vermeld worden: de naam, het adres, en het telefoonnummer van de schrijver, de titel van het verhaal, het e-mailadres en de leeftijd van de schrijver en de naam van de school indien dit van toepassing is.
5. De deelnemers kunnen vanaf ma. 24 april tot en met vr. 7 juli 2017 hun inzending per e-mail insturen of inleveren bij de Baarnse vestiging van Bibliotheken Eemland.
6. In de titel mag het thema van dit jaar, De ontmoeting, niet voorkomen.
7. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor eventueel plagiaat.

Deelname:

8. Om mee te kunnen doen, moeten kandidaten voldoen aan deze wedstrijdregels. Zij kunnen bekeken worden op www.cultureelfestival.nl of worden opgehaald bij de Baarnse vestiging van Bibliotheken Eemland.
9. Deelnemers aan de wedstrijd moeten scholier zijn van een middelbare school (VMBO/HAVO/VWO: categorie A) of ouder zijn dan 18 jaar en geen scholier zoals hiervoor genoemd (categorie B).
10. Medewerkers van Bibliotheken Eemland en de juryleden zijn uitgesloten van deelname.
11. Door deelname aan de wedstrijd verklaart de inzender dat het werk nog niet eerder werd gepubliceerd en/of bekroond.
12. Door deelname aan de wedstrijd verklaren de deelnemers zich akkoord met dit reglement.

Jury:

13. De deskundige jury bestaat uit vijf leden o.l.v. een onafhankelijke voorzitter.
14. De uitspraak van de jury is bindend en correspondentie hieromtrent is uitgesloten. De ingezonden verhalen worden niet teruggezonden.
15. De deelnemers worden uitgenodigd voor de prijsuitreiking van de wedstrijd op zaterdag 2 september 2017. Nadere bijzonderheden worden gemaild en o.a. bekend gemaakt op de website van het Cultureel Festival Baarn (www.cultureelfestival.nl).
16. De prijzen worden niet toegekend indien de jury van oordeel is dat het ingezonden werk niet in aanmerking komt.
17. Genomineerde werken, waaronder de door de jury bekroonde verhalen, worden in augustus voor de verkiezing van de Baarnsche Courant Publieksprijs gepubliceerd in het gelijknamige blad en op de website van Cultureel Festival Baarn, zonder dat hiervoor een vergoeding kan worden geëist. De Baarnse Literatuurprijs heeft het eerste publicatierecht.

In het kort:

• Deelnemers zijn middelbare scholier (categorie A) of minimaal 19 jaar (categorie B).
• Toegestane lengte van het verhaal is maximaal achthonderd en vijftig woorden.
• Inleveren uiterlijk 7 juli 2017 via het formulier op www.cultureelfestival.nl of, getypt of geprint, bij de Baarnse vestiging van Bibliotheken Eemland.