Amerpoort

Amerpoort is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Binnen onze organisatie leveren vrijwilligers een belangrijke bijdrage aan de zorg- en dienstverlening. Zij zijn onmisbaar voor het welzijn van cliënten door de persoonlijke aandacht die zij geven. Daar willen we graag over vertellen en zo nog meer mensen enthousiast maken om samen met onze cliënten een activiteit te komen doen.
www.amerpoort.nl