KMN Kind en Co

Kind & Co
Wij, als kinderopvangorganisatie Kind & Co, organiseren tijdens het cultuurfestival sport- en spelactiviteiten voor de kinderen. Als uw kind gezellig meedoet aan onze activiteiten, kunt u informatie inwinnen over eventuele opvang voor uw kind.
In Baarn hebben we verschillende opvanglocaties. Zo hebben we kinderdagopvang en buitenschoolse opvang in de brede school Noorderbreedte, maar we verzorgen ook buitenschoolse opvang op andere scholen in Baarn. Ook hebben we een Sport BSO op Baarnse Atletiek Vereniging (BAV). Meer informatie over de locaties? Ga dan naar www.kmnkindenco.nl
Kind & Co ziet zichzelf als pedagogisch partner. Samen met ouders, scholen en andere betrokkenen willen wij een veilige omgeving scheppen, waarin kinderen kunnen groeien. Door creativiteit, aandacht en vernieuwend denken, bieden wij mogelijkheden om talenten te ontwikkelen. Wij zijn niet alleen bezig met vandaag, maar ook met de toekomst van het kind