Alzheimer Nederland, regio Baarn/Soest

In Nederland leven naar schatting 270.000 mensen met dementie, waarvan 70% thuis woont. Dit aantal neemt de komende jaren fors toe en zal in 2040 bijna zijn verdubbeld. Dementie treft 1 op de 5 mensen en bijna iedereen kent wel iemand in zijn nabije omgeving met dementie.

Alzheimer Nederland zet zich in voor een dementievriendelijke samenleving. Belangrijke activiteiten zijn het geven van voorlichting, het organiseren van Alzheimer cafe’s en het behartigen van belangen naar onder meer gemeentes. Wist u dat Baarn al een dementie vriendelijk gemeente is?

Het Alzheimer café Baarn – Soest vindt elke derde maandagmiddag van de maand plaats in De Leuning (Oranjestraat 8, Baarn). Er wordt openlijk gepraat over de ervaringen en problemen die dementie met zich mee brengt. Het bespreekbaar maken geeft mensen met dementie en hun naasten meer inzicht in de ziekte dementie.

In het Alzheimer café wordt iedere bijeenkomst een ander thema besproken onder leiding van een gespreksleider. Vaak komt een hulpverlener meer informatie en voorlichting geven over de medisch en psychosociale gevolgen van dementie. Ook is er altijd een casemanager dementie aanwezig waaraan vragen gesteld kunnen worden.

Op de welzijns- en vrijwilligersmarkt geven wij bezoekers graag meer informatie en voorlichting over dementie, de activiteiten van Alzheimer Nederland – specifiek in de regio – en de mogelijkheid om vrijwilliger te worden.
www.alzheimer-nederland.nl

<< Terug naar het overzicht