Over de Eemloge Baarn.
De Odd Fellows zijn in Baarn vertegenwoordigd met een loge voor mannen met de naam Eemloge No.36.
Deze loge bestaat in 2021 100 jaar en telt momenteel 30 leden, de loge heeft eens per week een logeavond op donderdag. Zo’n logeavond wordt door zoveel mogelijk leden bezocht. De avond begint om ca. 19.30 en eindigt om 11.00 uur, de avond bestaat uit drie delen. De ontmoeting met koffie, daarna de Zitting in onze Tempel, de nazitting waarin wij de bijdrage die tijdens de Zitting is gehouden door één der leden, met elkaar bespreken. Voor velen van ons een rustpunt in de week.
www.baarn.oddfellows.nl

<< Terug naar het overzicht