PIOS Studiebegeleiding

Bij PIOS geloven we in de leerkracht van kinderen. Wij willen leren leren voor iedereen bereikbaar maken. In Baarn bieden we begeleiding aan van de brugklas tot en met het eindexamen in alle vakken en alle niveaus aan onze vestiging op de Nieuwstraat 1. Daarnaast geven we ook studiebegeleiding op de Waldheim-mavo.
Om optimaal te kunnen leren, heeft een kind zelfvertrouwen nodig. We helpen bij lesstof en het halen van tentamens en examens, maar in de basis worden we gedreven door één doel: kinderen zelfvertrouwen geven. Dát is waar wij elke dag voor gaan en telkens dat stapje meer voor zetten. Dát is ook waarom wij elk kind als individu willen leren kennen. Zijn of haar talenten willen zien. De blokkades of belemmeringen willen begrijpen. Samen werken we aan goede cijfers waarop iedereen trots kan zijn. Ons doel? Zelfstandig lerende leerlingen die ook als het even tegenzit zélf weten hoe ze verder kunnen!
www.pios.nl