Zin in Baarn

Zin in Baarn organiseert sinds 2016 ontmoetingen voor het delen van inspiratie, verhalen en ervaringen. Bij Zin in Baarn is ruimte voor gesprek over leven, werk, opvoeding, datgene wat je raakt, plezier geeft en bezighoudt.
Zin in Baarn is niet gekoppeld aan een plek. Zin in Baarn kan plaatsvinden in het Lab in Baarn, op de markt, in de Speeldoos, in het café, in een kerk, in het bos of op de hei. Overal waar mensen samen komen.
Zin in Baarn is een initiatief uit de Paaskerk in Baarn en is bedoeld voor ieder die zoekt naar verdieping, ontmoeting en verbinding in Baarn.

Verbinding en betrokkenheid creëren
Zin in Baarn wil mensen wonend, werkend, levend in Baarn, met elkaar in contact brengen. Ruimte bieden voor ontmoeting, zingeving, bezinning en community building. Met aandacht voor spiritualiteit, voor wat mensen inspireert en beweegt. Hiervoor wil Zin in Baarn ruimte scheppen daar waar mensen zijn.

Openheid
Passanten zijn net zo welkom als vaste deelnemers. In haar aanbod zoekt Zin in Baarn steeds naar nieuwe, andere vormen van ontmoeting. Speels, creatief, aansluiting zoekend bij de actualiteit, deze tijd.

Wat gebeurt er zoal vanuit Zin in Baarn?
Inspiratietafels in het Belevingshuis.
Preek van de Leek in de Paaskerk
Zin in Zondag Film met inleiding en gesprek in de Speeldoos
Soup ’n stories in Mi Casa Su Casa

Zin in Baarn nodigt je uit op het CultuurPlein bij de marktkraam met de vraag: ‘Waar sta jij in deze wereld?’.
www.zininbaarn.nl