Voor deelname aan de ‘Fotowedstrijd van Cultureel Festival Baarn’(hierna te noemen: de fotowedstrijd) gelden de volgende spelregels en voorwaarden:

 • Deelname aan de fotowedstrijd staat open voor alle inwoners van de gemeente Baarn en voor alle leeftijden
 • De foto’s mogen met elk apparaat dat foto’s kan maken gemaakt worden
 • De foto’s moeten tussen 15 mei 2021 en 15 juni 2021 genomen zijn in de gemeente Baarn met als thema ‘Nieuwe Richting’
 • De foto’s worden ingezonden via de website cultureelfestival.nl door gebruik te maken van het wedstrijdformulier.
 • Inzenden is mogelijk van 15 mei 2021 tot en met 15 juni 2021.
 • De foto’s moeten genomen zijn in 2021.
 • Geen composietfoto’s.
 • Fotobewerking is slechts toegestaan om foto’s af te werken. De foto mag niet via fotobewerking tot stand komen. Bij twijfel kan de organisatie de originele foto opvragen. De foto mag niet voorzien zijn van later toegevoegde teksten of beeldmateriaal.
 • De ingezonden foto’s zijn van goede kwaliteit in GIF-, JPG (jpeg) of PNG-formaat met een bestandsgrootte van ongeveer 1 MB.
 • Maximaal 1 inzending per persoon. Bij meerdere inzendingen, wordt alleen de eerst ingezonden foto door de jury beoordeeld.
 • De tien best beoordeelde foto’s worden groot afgedrukt en geëxposeerd in de openbare ruimte.
 • Alleen eigen werk is toegestaan. De deelnemer bezit alle rechten over de foto. Stichting Cultureel Festival Baarn is niet aansprakelijk als na publicatie va de foto alsnog blijkt dat de inzender niet over alle rechten op het ingezonden stuk beschikt.
 • De auteursrechten van de ingezonden foto blijven bij de fotograaf.
 • Deelnemers aan de fotowedstrijd geven Stichting Cultureel Festival Baarn het recht om de ingezonden foto te publiceren en in de toekomst te gebruiken voor pr-doeleinden.
 • Juryleden en vrijwilligers van Cultureel Festival Baarn (bestuur en commissies) zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.
 • De winnaars krijgen per e-mail bericht over de uitslag van de wedstrijd.
 • Over de uitslag van de wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Door deel te nemen aan deze wedstrijd aanvaarden alle deelnemers alle bepalingen van deze wedstrijdvoorwaardenPortretrecht

Jury

 • Alle inzendingen worden anoniem beoordeeld
 • De jury bestaat uit ten minste 3 fotografen
 • De foto’s worden beoordeeld op drie criteria: techniek, thema en artisticiteit

Portretrecht

De door de jury als mooiste beoordeelde foto’s worden groot afgedrukt om tijdens het alternatieve Cultureel Festival in Baarn 2021 te presenteren aan het publiek. Als de foto op particulier terrein is genomen en de personen op de foto herkenbaar zijn, is er sprake van portretrecht en de Wet bescherming persoonsgegevens:

 • Het is verboden afbeeldingen te maken in een ruimte die niet voor het publiek toegankelijk is, tenzij dit vooraf duidelijk is aangekondigd.
 • Het is wel toegestaan om afbeeldingen te maken in de openbare ruimte, en voor het publiek toegankelijke plaats
 • U mag nooit iemand stiekem fotograferen
 • U mag nooit afbeeldingen maken van intieme of compromitterende situaties.

Bij een spontane situatie kan u achteraf toestemming vragen om de foto te gebruiken voor deelname aan deze fotowedstrijd. Meer over het portretrecht leest u hier.

 

Auteursrecht

Het auteursrecht beschermt u als maker van een foto tegen misbruik door anderen. Het recht ontstaat vanzelf u hoeft uw auteursrecht dus nergens aan te vragen of te registreren. Wie auteursrecht heeft op een werk beschikt over het alleenrecht om het beschermde werk openbaar te maken en het alleenrecht om het te verveelvoudigen. Bij het meedoen aan deze fotowedstrijd geeft de auteur de organisatie toestemming om de foto’s te publiceren, maar blijft zelf de intellectuele eigenaar van de foto.

Prijzen

De beste drie inzendingen ontvangen, naast een grote afdruk en expositie in de openbare ruimte een prijs.

 • De eerste prijs: fotoafdruk op canvas 30×40 cm, 5 consumpties voor Cultureel Festival Baarn 2021
 • De tweede prijs: 5 consumpties voor Cultureel Festival Baarn 2021
 • De derde prijs: 5 consumpties voor Cultureel Festival Baarn 2021

De prijzen zullen worden uitgereikt op gepaste wijze op een nader te bepalen datum en locatie.