e Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn behartigt de belangen van de Baarnse burger met een fysieke beperking of chronische aandoening, ondermeer bij de gemeente. Als adviesorgaan van het college van B&W gemeente Baarn wordt zij betrokken bij het beleid en uitvoering op gebieden, waarmee de burgers met een functiebeperking of chronische aandoening in aanraking komen.

www.sgbbaarn.nl