Stichting Groene Graf

Het naspeuren en optekenen van de geschiedenis van Baarn en omstreken en het verspreiden van kennis met betrekking tot de geschiedenis van Baarn en omstreken door middel van een (eigen) website, het uitgeven van (informatieve) boeken en overige publicaties.
Eind 2012 is besloten om onze activiteiten onder te brengen in een stichting: Stichting Groenegraf.nl. De verzameling gegevens en beeldmateriaal was inmiddels zo uitgebreid dat deze verzameling voor de toekomst zeker gesteld moet worden. Door het oprichten van de stichting is het mogelijk geworden om via de verkoop van publicaties, boekjes, oude foto’s en door donaties, financiële middelen te werven om onze activiteiten verder uit te breiden. De stichting heeft dus niet tot doel winst te maken. Alle inkomsten worden aangewend om de kosten van het hosten van de website en het laten drukken van publicaties te financieren. Geld dat daana overblijft zal aangewend worden om andere activiteiten te ontwikkelen. Denk daarbij aan het organiseren van tentoonstellingen of presentaties over oud Baarn
www.groenegraf.nl
facebook.com/groenegraf.nl