Stichting Cultureel Festival Baarn (hierna te noemen: CFB) verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Wat zijn persoonsgegevens?
Wanneer (een combinatie van) gegevens naar jou herleid kan worden, spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Welke persoonsgegeven gebruiken wij?
Het CFB verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:
deelnemers aan het festival – vrijwilligers – sponsoren – leveranciers – en overige mensen die aan onze organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.
Wij verwerken de minimale gegevens die wij daarvoor nodig hebben.

Wat betekent dit voor jou?
Als je wilt deelnemen aan het CF (Cultureel Festival) of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we jouw persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je bijv. op de juiste wijze inschrijven als deelnemer of zorg dragen voor je vrijwilligersverzekering.

Als je eenmaal bent ingeschreven als deelnemer of vrijwilliger of andere relatie van CFB dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en andere gegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over aan het CF gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens. Je persoonsgegevens kunnen alleen worden geraadpleegd door medewerkers of vrijwilligers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben.

Tijdens het CF kunnen foto’s of film worden gemaakt van deelnemers en vrijwilligers voor promotiedoeleinden van het CF. Heb je hier bezwaar tegen, laat dit dan weten bij de inschrijving.

Wat doen wij met jouw persoonsgegevens?
Gegevens gerelateerd aan je deelname aan het CF worden één jaar bewaard om aandacht te vragen voor de mogelijkheid om in te schrijven voor het volgende CF, en verder in beperkte vorm om statistische informatie en verdere informatie zoals deelnemersaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren.
Daarnaast bewaren wij de informatie over vrijwilligers om oud-vrijwilligers te informeren over bijvoorbeeld een reünie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Voor nadere informatie
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door CFB kun je contact opnemen met een van onze bestuursleden.

OPT-OUT: Om het gebruik van de CFB-website zo makkelijk mogelijk te maken, kunnen wij je (automatische) serviceberichten sturen. Denk hierbij aan een bevestiging van je inschrijving voor een activiteit of een betalingsbevestiging. Het is niet mogelijk om je voor deze serviceberichten uit te schrijven. CFB beschouwt deze als noodzakelijk voor een goede gebruikerservaring.
Voor overige berichten is het mogelijk je door middel van een OPT-OUT in iedere e-mail af te melden voor het ontvangen van berichten over het betreffende onderwerp. Indien je geen prijs stelt op informatie over het CFB of anderszins bezwaar hebt tegen gebruik van je gegevens, kun je dit aan ons doorgeven.