Allochtonenraad Baarn

De Allochtonenraad Baarn is samengesteld uit allochtone burgers van de gemeente Baarn. Zij brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het college van B&W over het gemeentelijk beleid als het gaat om de belangen van Allochtonen in Baarn.

www.allochtonenraadbaarn.nl