Boogh Baarn

Boogh Baarn biedt begeleiding aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), aan mensen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte. Door middel van verschillende activiteiten worden vaardigheden getraind, met als doel ze in stand te houden en te verbeteren.
In Baarn is een grote diversiteit aan activiteiten, altijd gericht op doelen die iemand wil bereiken, onder deskundige begeleiding. Deze doelen kunnen gericht zijn op lichamelijk, psychisch of sociaal gebied. Daarbij kunnen de doelen ook gekoppeld zijn aan het (weer) participeren in de samenleving. Zo zijn er dagelijks zowel creatieve als educatieve activiteiten, maar ook een activiteiten gericht op beweging, ontspanning en persoonlijke ontwikkeling. Voorbeelden van activiteiten zijn houtbewerking, keramiek, gespreksgroep, bewegen, computer, ontspanning en muziek.
www.boogh.nl