Festivalregels

Wij willen alle bezoekers bragen zich aan onderstaande festivalregels te houden.

De belangrijkste regel op een festival met veel mensen is natuurlijk: Wees lief voor elkaar en heb zoveel mogelijk lol als mogelijk is! Drink – met name bij warm weer – voldoende water en vergeet niet te eten! Doe een ander niks aan dat je zelf niet leuk zou vinden. Kortom, maak er een feest van!

Het is niet toegestaan om mee te nemen:
Drugs, (alcoholische) dranken, glaswerk, vlaggen, stokken, spandoeken, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende uitingen, wapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen worden aangewend, spuitbussen, verstuivers, vuurwerk, fakkels, portofoons, laserpennen en ander licht met gebundelde straal, giftige, brandbare of explosieve materialen, en overige gevaarlijke voorwerpen.

Alcoholbeleid
Wij schenken geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Bij twijfel dien je je te kunnen legitimeren. Op het festival zijn enkel zwak-alcoholische dranken verkrijgbaar.

Drugsbeleid
Het is volgens de Nederlandse wet verboden om illegale middelen als drugs bij je te hebben of te verhandelen.

Lachgas
Het gebruik van lachgas is niet toegestaan.

Roken
Het is niet toegestaan in festivaltenten en afgesloten ruimtes waarin werkzaamheden plaatsvinden te roken.

Video-, foto- en geluidsopnamen
Iedereen die het festival betreedt geeft toestemming voor het maken van video-, foto- en geluidsopnamen waar hij/zij mogelijk in of op voor zal komen. De organisatie gebruikt deze opnamen mogelijk voor promotionele doeleinden.

Honden
Honden zijn uitsluitend aangelijnd toegestaan. Wanneer honden agressief gedrag vertonen, dient de eigenaar samen met de hond het festival te verlaten. Honden mogen niet hun behoeften doen op het festivalterrein, gebeurt dit per ongeluk wel dan is de eigenaar verplicht dit op te ruimen.
Tijdens het avondprogramma zijn honden niet toegestaan.

Veiligheid
Om de veiligheid van bezoekers, medewerkers en artiesten tijdens het festival te beschermen hebben de veiligheidsmedewerkers het recht je te controleren op het bezit van verboden voorwerpen.

Aanwijzingen en instructies van de (veiligheids)medewerkers dienen te worden opgevolgd. Bij verdenking van een op het festival verboden feit mag de beveiliging fouilleren. Het weigeren van een controle heeft tot gevolg dat de toegang tot het festivalterrein zal worden ontzegd.

Onder invloed
Wij behouden ons het recht bezoekers toegang te weigeren/ontzeggen indien je onder invloed bent van drugs en/of alcohol.

Legitimatie
Tijdens het festival geldt legitimatieplicht, net zoals in de rest van Nederland.

Handel en verkoop
Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het festival en de parkeerterreinen handelswaren te verkopen of te koop aan te bieden.

Promotionele activiteiten
Zonder toestemming van de organisatie is het niet toegestaan dat er flyers of posters verspreid worden op of rondom het festival- en parkeerterrein.

Eigen risico
De organisatie en/of haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade.

Overige situaties

In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie en/of beveiliging over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend. Bij het niet naleven van onze huisregels kunnen wij je de toegang tot het festival weigeren of ontzeggen. Mocht je de toegang ontzegd worden dien je het terrein per direct te verlaten.

Bovenstaande regels zijn bindend. Overtreders lopen het risico van het festivalterrein te worden verwijderd.