Frontaalkunst

Frontaalkunst

FrontaalKunst is een kleinschalige zelfstandige organisatie die zinvolle dagbesteding biedt aan mensen met een beperking. Er wordt gewerkt met vaste begeleiders.

De activiteiten worden aangeboden met extra aandacht voor sfeer en geborgenheid.

Respect, rust en veiligheid zijn belangrijk. Structuur, regie en regelmaat bieden de voorwaarden waarbinnen de kunstenaars tot hun recht komen en kunnen groeien.

Ons uitgangspunt is om binnen de beperkingen die de maatschappij kenmerkt, ruimte te creëren voor mensen met een beperking om te kunnen worden wie ze zijn. Dit doen wij door het helpen compenseren van beperkingen en het doen ontwikkelen van talenten.

Bij FrontaalKunst kun je ook kunst lenen of kopen! Je ontmoet de kunstenaars en zoektsamen met één van onze vrijwilligers, werk uit passend bij jouw specifieke wensen.

Er zit voor iedereen wat bij, daarnaast ondersteun je hiermee onze bijzondere organisatie.

www.frontaalkunst.nl