Welzijns- en Vrijwilligersmarkt Historische Kring Baerne

De Historische Kring ‘Baerne’ heeft tot doel de kennis over- en belangstelling voor Baarn te bevorderen op het terrein van geschiedenis, archeologie en monumentenzorg en te waken over het behoud van het materieel en immaterieel cultureel erfgoed. De vereniging tracht haar doel te bereiken door het
• vormen van werkgroepen van leden (oudheidkamer, archeologie etc.);
• uitgeven van een periodiek tijdschrift en een digitale nieuwsbrief;
• actief gebruik maken van relevante sociale media;
• organiseren van lezingen en excursie(s);
• Aanleggen, aanvullen en onderhouden van verzamelingen;
• organiseren van tentoonstellingen;
• onderhouden van contacten met lokale en regionale overheids- en particuliere instanties.
www.historischekringbaerne.nl