Hospice De Luwte

Hospice de Luwte is een huis waar mensen kunnen verblijven die in de laatste drie maanden van hun leven verkeren. Vanuit het (kleinschalig) huis wordt een veilige plek geboden en is er aandacht voor zorg op medisch, psychisch, sociaal en spiritueel gebied. Naast een team van verpleegkundigen en directie/ coördinator zijn er op ieder moment van de dag vrijwilligers in huis om zorg en aandacht te hebben voor de gasten en hun naasten.
Vanuit De Luwte Thuis worden vrijwilligers ingezet om hulp en ondersteuning bij terminaal zieke mensen thuis te bieden. De zorg gegeven door familie en vrienden (mantelzorg), ook als er al professionele zorg is, kan zoveel vragen, dat extra hulp nodig is. Hulp die ertoe bijdraagt dat de mantelzorgers de zorg langer volhouden en er niet alleen voor staan.