Karin Vorstenbosch-Zwankhuizen

‘Beelden in Steen’ door Karin Vorstenbosch-Zwankhuizen.

“De zon, regen, de wind,
waarin ze leefde,
Hebben haar verweerd en de materie blootgelegd,
waarin ze werd gemaakt, – de steen –
De steen die er al was,
Een eeuwigheid voordat ze zelf bestond “.

Rutger Kopland uit ”Wat water achterliet” – Van Oorschot 2004

In mijn werk ligt de essentie in het kijken en het stilstaan bij de ruwe vorm van de steen. Dit vormt voor mij een uitgangspunt om richting te geven aan het beeld. Het beeld wordt gevormd door stukken weg te halen, te raspen en te schuren. Het is een intensief en ontspannend proces. De focus van je aandacht vraagt om in het hier-en-nu te zijn en het loslaten van ‘verwachtingen en eisen’ door telkens in te spelen op wat de steen doet. Bij het polijsten van de steen ervaar ik telkens weer een zekere nieuwsgierigheid, verbazing en verwondering van wat de steen laat zien in zijn oorspronkelijkheid van aders en kleuren. De zo harde steen in aanvang, krijgt een zachte uitstraling en een zekere kwetsbaarheid.
www.actiefinligurie.nl