Kinderboerderij Canton

De vrijwilligers van Kinderboerderij Canton nemen actief deel aan het festival, letterlijk, met rondlopen, mensen en kinderen aanspreken en flyeren. Ze zoeken nieuwe enthousiaste vrijwilligers, maar ook mensen en bedrijven die materialen kunnen sponsoren voor het opknappen van onder andere het Kakelhuis… en natuurlijk willen ze ook het grote ‘Dierendagfeest’ op zondag 4 oktober aankondigen en promoten!
www.kinderboerderijcanton.nl