Odd Fellows Baarn

Odd Fellows interesseren zich voor de wereld en voelen zich medeverantwoordelijk voor wat zich afspeelt in de samenleving. Odd Fellows ondersteunen maatschappelijke activiteiten. Odd Fellows geven aandacht aan persoonlijke ontwikkeling, je eigen handelen en je denken. In onze logeavonden (donderdagavond) komen persoonlijke, filosofische of actuele thema’s aan de orde! Deze en andere activiteiten maakt het aantrekkelijk je aan te sluiten bij gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving.
Wil je meer over de Odd Fellows in Baarn weten? Surf naar: www.baarn.oddfellows.nl