Odd Fellows Baarn

Odd Fellows interesseren zich voor de wereld, voelen zich medeverantwoordelijk voor wat zich afspeelt in de samenleving en ondersteunen maatschappelijke activiteiten.
In onze logeavonden (op donderdagavonden) komen actuele thema’s of levensbeschouwelijke onderwerpen aan de orde! Deze en andere activiteiten zijn aantrekkelijk om aansluiting te zoeken bij gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving. Wil je meer over de Odd Fellows in Baarn weten?

Surf naar www.baarn.oddfellows.nl of mail naar 36eem@oddfellows.nl.