Pit Baarn

Heeft u een vraag over bijvoorbeeld vervoer naar het ziekenhuis, een groepstraining, financiële zorgen, conflicten met de buren, een zorgvraag, etc.?

VRAAG HET PIT BAARN!

• Pit Baarn is een informatie- en adviespunt, voor alle leeftijden, voor iedereen met een vraag op het gebied van wonen • welzijn • zorg • gezondheid • dagbesteding • werk & inkomen • opvoeden & opgroeien.
• Pit Baarn is er voor elke inwoner of professional in Baarn, waar men kan binnenlopen, bellen of mailen om een hulpvraag te stellen.
• Pit Baarn is gratis.
• Pit Baarn bestaat uit professionals met verschillende expertises en werkt in opdracht van gemeente Baarn.

De inloopuren zijn op:
Maandagmorgen, woensdagmiddag en vrijdagmorgen. Er zijn altijd 2 professionals aanwezig.
www.pitbaarn.nl