SGB Baarn

De stichting Gehandicaptenbelangen Baarn heeft als doel het welzijn vvan mensen met een fysieke handicap in de gemeente Baarn te bevorderen. Zij doet dit door algemene belangenbehartiging van de doelgroep. De SGB geeft gevraagd en ongevraagd advies aan onder andere het college van burgemeester en wethouders over beleidsbepaling en -uitvoering voor gehandicapten.
www.sgbbaarn.nl