VluchtelingenWerk Baarn

VluchtelingenWerk Baarn

VluchtelingenWerk Baarn begeleidt statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) die een woning in Baarn hebben gekregen, gedurende minimaal anderhalf jaar bij het vinden van hun plek in de Baarnse en Nederlandse samenleving. Denk hierbij aan hulp bij allerlei regelzaken rond wonen, scholing, zorg, Nederlands leren, financiën, juridische zaken en het coachen naar (vrijwilligers) werk. Wekelijks staat hiervoor een enthousiast team van professionele vrijwilligers klaar. Behalve het bieden van ondersteuning bij alle regelzaken bieden zij de statushouder een luisterend oor, denken mee, coachen naar zelfredzaamheid en verwijzen waar nodig naar de zorg- en hulpverlening voor extra ondersteuning. Zij zijn een bepalende en onmisbare schakel in het inburgerings- en integratietraject van de Baarnse statushouders.