Winfried Wüstefeld

Tussen 1962 en 1967 ben ik opgeleid tot leraar tekenen en kunstgeschiedenis. Een aantal jaren heb ik lesgegeven in die vakken, maar het voor-de-klas-staan was uiteindelijk toch niet echt mijn ding. Ik heb toen een ommezwaai gemaakt, ben maatschappelijk werker geworden en 25 jaar bij de reclassering werkzaam geweest. In de vrije tijd en na mijn pensionering was fotografie een belangrijke creatieve bezigheid, naast grafische vormgeving, meubels maken, beeldhouwen in hout en albast. De laatste jaren is het maken van fotocollages het centrale gegeven. Er is niets mis met een vergroting van een mooie foto, maar ik ontdekte dat het samengaan van een aantal foto’s in een goede combinatie een nieuwe wereld opent.
Het vinden van een harmonisch geheel aan de hand van het samenspel tussen die foto’s is daarbij steeds de uitdaging. De bepalende factor van de samenhang is daarbij verschillend: het kan kleur zijn, structuur, vorm of ook meer een beschouwend aspect in combinatie met een tekst. Naast fotocollages heb ik ook fotokaarten in de aanbieding.