Algemene Voorwaarden

Deelname Cultureel Festival Baarn

Podiumoptreden

• Uw aanmelding wordt in behandeling genomen nadat Stichting Cultureel Festival Baarn een compleet ingevuld inschrijfformulier heeft ontvangen.
• De programma commissie beoordeelt en stelt het programma samen aan de hand van alle aanmeldingen.
• Er is beperkt plek op de podia, dus inschrijving is geen garantie voor een plek in het programma. (berichtgeving uiterlijk eerste/tweede week juli)
• Over de programmering en toekenning van podiumplaatsen wordt niet gecorrespondeerd.
• Stichting Cultureel Festival Baarn betaalt geen vergoedingen voor optredens.
• De duur van een optreden moet liggen tussen de 15 en 60 minuten. Dit in overleg met de programmacommissie.
• Bij annulering van de inschrijving na 1 augustus wordt €30 in rekening gebracht.
• Op de dag van uw optreden dient u zich een half uur voor aanvang te melden bij de betreffende podiumcoördinator.

Kunstmarkt & Welzijns- en Vrijwilligersmarkt

• Uw aanmelding wordt definitief nadat Stichting Cultureel Festival Baarn een compleet ingevuld inschrijfformulier en de betaling heeft ontvangen.
• Op de kunstmarkt is beperkt plek, hierdoor vindt er een selectie plaats. Inschrijving is dus geen garantie op een kraam. Per e-mail wordt u hiervan op de hoogte gebracht.
• Betaaltermijn is 21 dagen na factuurdatum, bij te late betaling vervalt uw inschrijving.
• Inschrijvingen na 1 augustus worden verhoogd met € 7,50 en dienen voor één week voor het festival te zijn betaald, bij te late betaling vervalt uw inschrijving.
• Het aantal plaatsen is beperkt dus het kan voorkomen dat uw inschrijving wordt afgewezen.
• Uiterlijk een week voorafgaand aan de markt ontvangt u een mail met informatie en plaats over de markt waar u aan deelneemt.
• Bij annulering van de inschrijving na 1 augustus worden uw inschrijfkosten niet gerestitueerd. De factuur zal moeten worden voldaan.
• Voor alle overige materialen (verlengsnoeren, regenzeil, decoratie enz.) dient u zelf zorgen.
• Tussen 09.30u en 10.30u is het mogelijk om de kraam in te richten.
• Het is niet toegestaan om voor 17.00u uw kraam op te ruimen.
• Afhankelijk van de locatie krijgt u een overkapte marktkraam  van 1.2 x 4.0 m of 1.2 x 3.0 m
• De deelneemersvoorwaarden voor de pleinen zijn van toepassing, hierin zijn de regels vastgelegd waaraan u zich tijdens het festival dient te houden. Deze worden uiterlijk 1 maand voorafgaand aan het evenement door de coördinator aan u toegestuurd.

Kosten Kunstmarkt & Welzijns- en Vrijwilligersmarkt

• Inschrijfgeld voor de Kunstmarkt bedraagt € 59,95 (marktkraam)

• Inschrijfgeld voor de Welzijns- en Vrijwilligersmarkt bedraagt:
• € 29,95 (deelname niet-commercieel tarief)
• € 59,95 (deelname commercieel tarief)

Aanvullende mogelijkheden:
• Extra marktkraam: € 29,95 (niet-commercieel) / € 59,95 (commercieel)
• Stroom: €17,50 (alleen beschikbaar in de Pekingtuin)

Regels

Aan deelname zijn een aantal regels verbonden. Hierover ontvangt u uiterlijk een maand voorafgaand aan het festival gedetailleerde informatie per e-mail. De belangrijkste regels zijn:

• Het is niet toegestaan te flyeren of flyers neer te leggen op de biertafels op het grote veld in de Pekingtuin. Flyers uitdelen bij de kraam / statafel is wel toegestaan.
• Ballonnen zijn niet toegestaan.
• Verkoop of uitdelen van eten en drinken is niet toegestaan.
• Er mogen geen eigen tenten / bouwwerken / grote objecten zonder overleg worden geplaatst i.v.m. veiligheid.
• Instructies van medewerkers van het Cultureel Festival dienen ten alle tijden te worden opgevolgd.

Overig

• De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade aan personen en/of goederen.
• De organisatie is niet aansprakelijk voor enigerlei schade of letsel van deelnemers en bezoekers, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld aan de kant van de organisatie.
• De organisatie is niet aansprakelijk voor schade geleden door deelnemers als gevolg van vertragingen, mechanische of elektronische storing, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmacht situatie ook.
• Indien het festival door de organisatie of door een derde partij vroegtijdig afgelast of ingekort wordt kan de organisatie hier in geen geval aansprakelijk worden gesteld en is restitutie van het inschrijfgeld niet mogelijk.
• Indien het festival binnen 24 uur voor aanvang moet worden afgelast vanwege weersomstandigheden vindt er geen restitutie plaats van het inschrijfgeld.
• De organisatie behoudt het recht om deelname te weigeren zonder opgaaf van redenen.
• Gedurende het festival worden er foto’s en video-opnames gemaakt. Deze worden gebruikt voor promotie (online, kranten, social media, reclamecampagnes) van Cultureel Festival Baarn.
• De organisatie verwerkt uw persoonsgegevens. Voor nadere informatie daarover zie hier.

Betaling

Na inschrijving ontvangt u een factuur. Deze worden pas verstuurt nadat de inschrijftermijn is gesloten.
Deze dient binnen 21 dagen te worden voldaan.


IBAN: NL50RABO0108766128 t.n.v. Stichting Cultureel Festival Baarn te Baarn.

Vermeld bij de betaling het factuurnummer, de naam die u heeft gebruikt bij inschrijving en voor welk onderdeel u zich heeft ingeschreven (Kunstmarkt of W&V-markt).